Catehismul botezului – Jean Calvin

CalvinCare este semnificația botezului?

1. Botezul este semnul inițierii prin care suntem primiți în societatea Bisericii, astfel ca, altoiți în Hristos, să putem fi numărați printre copiii lui Dumnezeu.

2. Botezul ar trebui să fie un simbol și o dovadă a purificării noastre; este ca un document care confirmă că toate păcatele noastre sunt abolite, suspendate și șterse în așa măsură încât nu pot ajunge niciodată înaintea ochilor Săi.

Prin intermediul botezului, credincioșii sunt asigurați că această condamnare a fost retrasă, de vreme ce Domnul ne promite prin acest semn că a avut loc o iertare deplină și completă, atât a vine care ar trebui să ne fie imputată, cât și a pedepsei pe care ar fi trebuit să o suportăm ca urmare a vinei.

3. Botezul … ne arată mortificarea noastră în Hristos și noua viață cu El (Rom. 6:3-4). Cum altoiul își ia substanțe hrănitoare din rădăcina în care a fost altoit, tot așa cei care primesc botezul cu o credința corectă simt cu adevărat lucrarea eficientă a morții lui Hristos în mortificarea cărnii lor, împreună cu lucrarea învierii Lui în însuflețirea Duhului (Rom. 6:8). p.488

4. Credința noastră primește de la botez avantajul mărturiei sigure pentru noi că (suntem) uniți cu Hristos în așa măsură încât devenim părtași la toate binecuvântările Lui. p.488

5. Dar botezul ne servește ca o mărturie înaintea oamenilor. Într-adevăr este semnul prin care arătăm public că vrem să fim considerați oamenii lui Dumnezeu; prin care mărturisim că suntem de acord să ne închinăm aceluiași Dumnezeu, în cadrul aceleiași religii cu toți creștinii; prin care în cele din urmă ne afirmăm deschis credința. 494

Care este scopul botezului?

În primul rând, pentru a sluji credinței noastre înaintea Lui.

în al doilea rând, în vederea mărturiei noastre înaintea oamenilor. p.484

Este botezul doar un simbol?

Cei care au considerat botezul doar un simbol și un semn prin care ne mărturisim religia înaintea oamenilor, nu au încercat să vadă care este mesajul principal al botezului. Botezul trebuie primit cu următoarea mărturisire: „Cine va crede și se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16). p.485

Care este puterea apei botezului?

Pavel nu a vrut să spun (Ef. 5:26) că mântuirea și curățarea noastră sunt făcute cu apă, sau că apa conține în sine puterea de a curăța, regenera și înnoi, nici că ea este cauza salvării, ci numai că prin acest sacrament sunt primite cunoașterea și certitudinea unor astfel de daruri. p.485

Cum înțelegem pasajul din 1 Petru 3:21 unde pare să i se atribuie botezului funcție mântuitoare?

Petru adaugă imediat că acest botez nu este o îndepărtare a „întinăciunilor trupești” ci indiciul unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, care este rezultatul credinței. p.486

Trebuie repetat botezul?

Dar trebuie să ne dăm seama că, indiferent de perioada în care suntem botezați, noi suntem spălați și purificați o dată pentru totdeauna pentru întreaga noastră viață. Botezul, deși administrat o singură dată, pare să fie un fapt consumat, el nu este anulat de păcatele ulterioare. Fiindcă prin el ne-a fost oferită puritatea lui Hristos; puritatea Lui prosperă mereu; ea nu este murdărită de nici o pată, ci îngroapă și curăță toate întinăciunile noastre. p.486

Cu ce ajută botezul în viitor?

Această doctrină le este dată numai păcătoșilor care gem și plâng, obosiți și oprimați de propriile lor păcate, ca să aibă ceva care să-i ridice și să-i mângâie, astfel încât să nu fie copleșiți de disperare și confuzie. p.486

Nu există nici o îndoială că toți oamenii evlavioși, ori de câte ori sunt tulburați pe parcursul vieții lor de o conștientizare a greșelilor lor, pot îndrăzni să-și amintească de botezul lor deoarece ca urmare a lui ei se pot reasigura cu privire la acea unică și permanentă purificare pe care o avem în sângele lui Hristos. p.487

Care este legătura dintr botezul lui Ioan și botezul creștin?

Lucrarea lui Ioan a fost exact aceeași ca cea încredințată ulterior apostolilor. Fiindcă mâinile diferite care administrează botezul nu-l fac să fie diferit; ci, fiind vorba de aceeași doctrină, acest fapt ne arată că este vorba de același botez. Ioan și apostolii au fost de acord asupra unei doctrine: ei au botezat spre pocăință, spre iertarea păcatelor, în Numele lui Hristos, de la care venea pocăința și iertarea păcatelor. p.489

Ce prototip avem în Vechiul Legământ?

În același fel ne promite El și nouă și ne arată printr-un semn dat că prin puterea Lui noi am fost scoși și eliberați din sclavia Egiptului, adică din sclavia păcatului; că Faraonul nostru, adică Diavolul, a fost înecat, deși nu încetează să ne hărțuiască și să ne epuizeze puterile (1 Cor. 10:2; Ex. 14:21). p.491

Ce putem spune despre doctrina regenerării prin botez?

Acum, este clar cât de falsă este învățătura, de mult timp propagată de unii și asupra căreia încă persistă alții, că prin botez suntem eliberați și absolviți de păcatul originar și de corupția care i s-a transmis de la Adam întregii posterități; și ne este restaurată aceeași dreptate și puritate a naturii pe care ar fi avut-o Adam dacă ar fi rămas integru. p.491

Cum poate ajuta un sacrament vizibil și exterior?

Domnului I-a făcut plăcere să le reprezinte prin astfel de lucruri exterioare – nu pentru că asemenea haruri sunt legate de sacrament și incluse în el, astfel încât să ne fie oferite prin puterea lui, ci numai pentru că prin acest simbol Domnul își atestă voia SA față de noi, și anume faptul că Lui Îi face plăcere să le reverse peste noi. p.495

De ce pare să fie legată iertarea păcatelor din botez în cazul lui Pavel?

Anania nu a vrut să spună decât atât: Pavele, pentru a fi sigur că păcatele tale sunt iertate, botează-te. Fiindcă Domnul promite iertarea păcatelor în botez; primește-l și fii asigurat. p.496

La ce folosește botezul fără credință?

Din acest sacrament, ca și din toate celelalte, nu obținem decât atât cât primim prin credință. Dacă ne lipsește credința, aceasta v fi o dovadă a lipsei noastre de recunoștință, care ne face vinovați înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu am crezut promisiunea dată în acel sacrament. p.496

Contează cine administrează botezul?

Ar trebui să fie suficient pentru noi că recunoaștem mâna și pecetea Domnului în sacramentele Sale, indiferent de cel care le administrează.

Ei nu ne-au botezat pentru a fi părtași la ignoranța sau la sacrilegiul lor, ci am primit botezul întru credința în Isus Hristos, pentru că ei nu au invocat numele lor, ci Numele lui Dumnezeu, și ei nu ne-au botezat în nici un alt nume. p.497

La ce folosește botezul copiilor cât timp aceștia nu cred?

Noi mărturisim că pentru acea perioadă de timp (copilăria timpurie) botezul nu ne-a fost chiar de nici un folos, având în vedere că promisiunea oferită nouă prin el – fără de care botezul este lipsit de orice valoare – a fost neglijată. p.498

Nu trebuie rebotezați cei care au fost ignoranți la momentul botezului?

Dacă ignoranța viciază un botez anterior astfel încât trebuie corectat printr-un al doilea botez, în primul rând apostolii ar fi trebui să fie rebotezați, care timp de trei ani după botezul lor nu prea au gustat nici o bucățică de doctrină mai pură. Acum în ce ne privește pe noi, de câte râuri ar fi nevoie pentru scufundări care să ne neutralizeze ignoranța care este corectată zilnic în noi prin îndurarea Domnului? p.499

Care este ritualul botezului?

Ar fi cu mult mai bine să se omită din ritualul botezului toate gesturile teatrale, ce orbesc ochii celor simpli şi le întunecă mintea; ori de câte ori trebuie botezat cineva, să fie prezentat adunării credincioşilor, iar în timp ce Biserica este martoră şi se roagă pentru el, să fie adus ca dar înaintea lui Dumnezeu; să se recite mărturisirea de credinţă în care ar trebui să fie instruit catehumenul; să se enumere promisiuinile date prin botez; să se boteze catehumenul în Numle Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt; în fine, să fie lăsat să plece cu rugăciuni şi mulţumiri. p.500

Cine are voie să boteze?

Este greşit ca persoane particulare să-şi asume administrarea botezului; căci aceasta, cât şi servirea Cinei Domnului constituie o parte a lucrării ecleziastice.

Au voie femeile să boteze?

În ce priveşte pe femei, s-a decretat, fără să se admită vreo excepţie la Conciliul de la Cartagina că ele nu au dreptul să creadă că pot boteza. p501

Botezul administrat de femei este un păcat şi mai grav, fiind clar că încalcă o regulă dată de Hristos. p503

Ce fel de botezare se aplică?

Dară dacă persoana botezată ar trebui scufundată în întregime în apă, o dată sau de trei ori, dacă ar trebui numai stropită cu apă curgătoare – aceste detalii sunt lipsite de importanţă, şi ar trebui să fie lăsate la alegerea Bisericii, potrivit cu diversitatea ţărilor. Totuşi, cuvântul “a boteza” înseamnă a scufunda, şi este clar că ritualul scufundării a fost respectat în Biserica antică. p.501

Ce se întâmplă cu copiii nebotezaţi?

Copii nu sunt opriţi să intre în Împărăţia lui Dumnezeu numai pentru că au murit înainte să fie scufundaţi în apă

Acest articol a fost publicat în Calvin. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Catehismul botezului – Jean Calvin

 1. XLucian zice:

  Cataloghez ca BIBLICE următoarele extrase din text:
  Botezul:
  – „este semnul inițierii prin care suntem primiți în societatea Bisericii” – [Matei 28.19]
  – „ar trebui să fie un simbol și o dovadă a purificării noastre;” – [1 Petru 3.21]
  – „ne arată mortificarea noastră în Hristos și noua viață cu El” – [Romani 6.3,4]
  – ne servește ca o mărturie înaintea oamenilor; prin care mărturisim că suntem de acord să ne închinăm aceluiași Dumnezeu, în cadrul aceleiași religii cu toți creștinii; prin care în cele din urmă ne afirmăm deschis credința
  – ne arată printr-un semn dat că prin puterea Lui noi am fost scoși și eliberați din sclavia Egiptului, adică din sclavia păcatului
  – [arată] clar cât de falsă este învățătura, că … suntem eliberați și absolviți de păcatul originar și de corupția …
  – Copii nu sunt opriţi să intre în Împărăţia lui Dumnezeu numai pentru că au murit înainte să fie scufundaţi în apă

  Cataloghez drept NEBIBLICE următoarele:
  – Prin intermediul botezului, credincioșii sunt asigurați că această condamnare a fost retrasă [nu există nimic despre asigurare în Biblie]
  – Credința noastră primește de la botez avantajul mărturiei sigure pentru noi că (suntem) uniți cu Hristos [unde scrie de întărirea credinței prin botez]
  – scopul botezului….în primul rînd pentru a sluji credinței noastre înaintea Lui.
  – mesajul principal al botezului. „Cine va crede și se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16:16). [în afara contextului și necorelat cu alte texte – mesajul principal se găsește ȘI în Matei 28:19; Romani 6.3,4; 1 Petru 3.21]
  – prin acest sacrament sunt primite cunoașterea și certitudinea unor astfel de daruri [nu există texte în care sunt legate cunoșterea și certitudinea de actul botezului]
  – această doctrină le este dată numai păcătoșilor care gem și plâng, …, ca să aibă ceva care să-i ridice și să-i mângâie, astfel încât să nu fie copleșiți de disperare și confuzie. [texte?]
  – oamenii evlavioși, ,….pot îndrăzni să-și amintească de botezul lor deoarece ca urmare a lui ei se pot reasigura cu privire la acea unică și permanentă purificare pe care o avem în sângele lui Hristos. [versete?]
  – Lucrarea lui Ioan a fost exact aceeași ca cea încredințată ulterior apostolilor. …fiind vorba de aceeași doctrină, acest fapt ne arată că este vorba de același botez. [cei care primisera botezul lui Ioan au trebuit sa repete botezul – Fapte 19:5]
  – pentru a fi sigur că păcatele tale sunt iertate, botează-te. …primește-l și fii asigurat.
  – indiferent de cel care le administrează (nici un necreștin nu poate administra botezul – asta reiese din faptul că este un simbol exterior specific creștinilor)
  – Este greşit ca persoane particulare să-şi asume administrarea botezului; căci aceasta, cât şi servirea Cinei Domnului constituie o parte a lucrării ecleziastice [ce înțelege prin particulare? Dacă înțelege diferențe între cler și laici atunci e greșit]

  Știu că aici ai expus punctele de vedere ale lui Calvin.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s