Orbirea minții omenești, Jean Calvin

Deși Dumnezeu a lăsat daruri naturale omului căzut în păcat, totuși omul este destituit de abilități spirituale sau supranaturale. Există suficiente texte și exemple biblice care să ne arate acest lucru.

Ceea ce este extraordinar de observat este că omul rămâne orb și după ce Îl întâlnește pe Hristos (cum au fost oamenii din vremea Lui, chiar și ucenicii) sau după ce aude Evanghelia (cum a fost propovăduită de Isus și de apostoli). Aceasta ne arată cât de adâncă este căderea omului în păcat.

Unii predică doctrina harului prealabil – cum că toți oamenii sunt luminați și abilitați să se întoarcă la Dumnezeu. Să presupunem că există acest har prealabil. Cu siguranță el a fost dăruit prin Hristos și apostoli. Totuși oamenii aceia sunt descriși în continuare ca orbi spirituali. Orice ar fi acel har prealabil este clar că el nu este supranatural așa încât să ducă la mântuire.

Sufletul omului este în așa măsură iluminat de strălucirea luminii lui Dumnezeu încât nu are cum să ajungă vreodată lipsit de o flacără, oricât de mică. Însă nici chiar cu ajutorul acestei iluminări [generale – dată tuturor oamenilor, naturale – care nu duce la mântuire] el nu-L poate înțelege pe Dumnezeu.

Atunci când Duhul îi numește pe oameni întuneric, el le contestă, în același timp, orice capacitate de înțelegere spirituală

După cum a mărturisit Hristos, faptul că Petru L-a recunoscut a fost rezultatul unei revelații speciale [nu generale dată tuturor] oferite de Tatăl (Matei 16:17).

Iată ce spune poporul credincios împreună cu profetul: „Căci la Tine este ivorul vieții; și prin lumina Ta vedem lumina” (Ps.36:9).

Apostolul mărturisește același lucru când spune că: „nimeni nu poate să spun că – Isus este Domnul – decât prin Duhul Sfânt” (1 Cor. 12:3).

Iar Ioan Botezătorul văzând uimirea ucenicilor săi, a exclamat: „Nimeni nu poate să primească decât ceea ce i s-a dat de sus” (Ioan 3:27). Prin cuvântul dat el înțelege o iluminare specială.

Chiar Moise, reproșând poporului neglijența sa, remarcă în același timp că nimeni nu poate ajunge înțelept în privința tainelor lui Dumnezeu decât prin darul Său. E l spune: „ochii voștri au văzut aceste semne și aceste minuni deosebite, însă DOmnul nu v-a dăruit o inimă ca să înțelegeți …” (Deut. 29:3-4).

Acesta este motivul pentru care Domnul promite profetului că va da israeliților, sub forma unui har special, o inimă care să-L cunoască (Ier. 24:7). ceea ce înseamnă fără îndoială că mintea omenească poate dobândi înțelepciunea spirituală numai în măsura în care este iluminată de Dumnezeu.

Hristos confirmă de asemenea mult mai clar prin cuvintele Sale lucrul acesta atunci când spune că: „Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu este atras de Tatăl Meu” (Ioan 6:44). Nimic nu se rezolvă prin mesajul Său dacă Duhul, Învățătorul lăuntric, nu arată minții noastre care este calea.

Pavel vorbește mai clar decât toți ceilalți. După ce condamnă stupiditatea și vanitatea întregii înțelepciuni omenești și după ce o reduce la nimic (1 Cor. 1:18) el concluzionează: „Omul natural nu poate să primească lucrurile Duhului lui Dumnezeu deoarece pentru el sunt o nebunie, și nu este capabil să le înțeleagă pentru că trebuie judecat duhovnicește” (1 Cor. 2:14).

Apostolul susține că Dumnezeu a prostit înțelepciunea acestei lumei (1 Cor. 1:20). Vom atribui atunci acestei înțelepciuni perspicacitatea deosebită necesară omului ca să pătrundă până la Dumnezeu și până la în locurile tainice ale Împărăției cerurilor?

Prin urmare, ceea ce Pavel neagă oamenilor în locul acesta, atribuie în altă parte, în rugăciune, numai lui Dumnezeu: „fie ca Dumnezeu zice el, și Tatăl gloriei să vă dea Duhul înțelepciunii și al revelației” (Ef. 1:17).

Ce altceva mai spune el? „având ochii minții voastre luminați” (Ef. 1:18). Dacă oamenii au nevoie de o nouă revelație, atunci e limpede că prin ei înșiși erau orbi. El admite faptul că gândirea oamenilor este incapabilă de pătrunderea necesară pentru a-și cunoaște chemarea proprie.

David  a avut la dispoziție Legea în care se găsea toată înțelepciunea la care putea aspira, însă, nemulțumit de ea, el cere să-i fie deschiși ochii pentru a „contempla tainele legilor Sale” (Ps. 119:18).

Dacă apostolii nu ar fi avut nevoie de Duhul adevărului care să le instruiască mintea tocmai în doctrinele pe care le auziseră înainte (Ioan 14:26), atunci El nu le-ar fi prouncit să-L aștepte (Fapte 1:4).

384 – 389

Pavel ne arată cât de neputincioasă este rațiunea, în toate aspectele vieții, înaintea Domnului, atunci când neagă faptul că noi suntem prin noi înșine îns tare pretindem că de la noi înșine vine ceva (2 Cor. 3:5). El vorbește aici despre capacitatea de a vedea felul în care pătrunde în mintea noastră realizarea oricărui lucru bun.

Însă Duhul Sfânt, care știe că toate gândurile celor înțelepți sunt deșarte (1 Cor. 3:20)  afirmă explicit că orice gând al inimii omenești este îndreptat numai spre rău (Gen. 6:5, 8:21).

David a fost conștient de această slăbiciune atunci când s-a rugat să i se dea înțelepciunea necesarăă ca să învețe așa cum trebuie poruncile Domnului (Ps. 119:34). Și nu doar odată, ci de aproape zece ori repetă această rugăciune în același psalm sugerând prin aceasta dimensiunile nevoii care-l obligă să se roage astfel.

Pavel obișnuiește să implore pentru toate bisericile – Col. 1:9-10; Fil. 1:9). Ori de câte ori reprezintă lucrul acesat ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu, mărturisește în același timp că nu a fost lăsat în seama puterii omenești.

Nici Scriptura nu afirmă că mintea noastră este iluminată doar o singură dată după care poate să vadă și singură, pentru că ceea ce tocmai am citat din scrierile lui Pavel se referă la un progres și la o creștere continuă.

David a exprimat cu competență lucrul acesat în următoarele cuvinte: Te-am căutat cu toată inima mea; nu mă lăsa să rătăcesc de la poruncile Tale (Ps.119:19). El mărturisește totuși că are nevoie în fiecare clipă de călăuzire, pentru ca nu cumva să se abată de la cunoașterea care i-a fost dăruită.

p. 393-394

Învățătura Religiei Creștine

Acest articol a fost publicat în Calvin. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s