Observații la cele 5 teze arminiene

Simon Episcopius (1583-1643)

Simon Episcopius (1583-1643)

Protestatarii și urmașii și Iacob Arminius 

Se pare că 46 predicatori din Leyden și cei 2 lideri ai lor s-au întâlnit în 16 Ianuarie 1610 la The Hague (Den Hague). Întâlnirea are loc la 46 de ani după moartea lui Calvin, și la 1 an de la moartea lui Arminius.

Au publicat în 1610 cinci articole care se depărtau de Mărturisirea Belgiană. Johannes Uyttenbogaert un lucrător din Utrecht redactează acest document teologic.

Simon Episcopius a susținut puternic în anii 1611 și 1612 la două conferințe cauza arminienilor, la Den Hague și Delft. Ajunge și el profesor la Leiden în 1612.

Johannes Uyttenbogaert (1557 – 1644

La Sinodul de la Dort în 1618 a fost ales purtătorul de cuvânt dintre 13 reprezentanți ai protestatarilor dar nu i s-a dat voie să vorbească. După sinod, în 1619 și-a pierdut slujba a fost scos afară din țară împreună cu ceilalți 12 protestatari.

Articolul I [alegerea condiționată] – Dumnezeu printr-un plan etern și neschimbat, în Isus Hristos, Fiul Său, înainte de întemeierea lumii, a determinat ca, din toată umanitatea căzută și păcătoasă, să salveze ÎN Hristos, de dragul lui Hristos și prin Hristos pe toți aceia care vor crede prin harul Duhului Sfânt și care vor persevera în credință și ascultarea credinței, până la sfârșit; și pe de altă parte, să lase pe cei incorigibili și necredincioși în păcat și sub mânie, și să-i condamne ca fiind înstrăinați de Hristos, conform cu Evanghelia după Ioan 3:36 și conform cu alte texte din Scriptură. 

Comentarii la articolul I

* Cum este planul acesta neschimbat dacă Dumnezeu prevede că unii din cei mântuiți nu vor persevera? A prevăzut și hotărât că va mântui incomplet pe unii, nu!

* La ce salvare se referă deodată ce unii sunt doar regenerați însă nu ajung să fie sfințiți până la capăt și proslăviți? Mântuire de un sfert.

* Biblia nu spune că ne mântuie de dragul lui Hristos, ci după buna plăcere a voii Sale.

* Condiția predestinării nu este credința omului. Motivul mântuirii nu este preștiința credinței, ci suveranitatea voii Sale.

* Introduce o confuzie când zice că ne mântuie de dragul lui Hristos și apoi că mântuie pe cei ce cred. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne poate mântui de dragul lui Hristos, ci de dragul credinței pe care noi o acceptăm dacă vrem.

* Efeseni nu spune că ne-a ales pentru că ne-a prevăzut credința. Nicăieri în Biblie nu se găsește așa ceva ci exact opusu: Faptele apostolilor 13:48 „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut. „

* Unii vor crede prin harul Duhului Sfânt dar explică mai târziu că acest har (1) este rezistibil și (2) că el trebuie acceptat. Așadar, mai bine spus: omul crede acceptând harul Duhului Sfânt.

* Dacă a ales să mântuiască pe cei ce cred și perseverează – înseamnă că 1. cei care doar cred nu sunt aleși la mântuire. Acesta nu este arminianism; 2. cei care doar cred sunt mântuiți în momentul în care cred dar nu sunt aleși – ceea ce este aberant; 3. sunt oameni mântuiți dar nu aleși fiindcă nu perseverează.

* Se face bine distincția între lăsare (trecere cu vederea) și condamnare. Dar se face confuzie între motivul lăsării și cel al condamnării. Primul se bazează pe suveranitatea Lui, al doilea pe păcatul omului.

Articolul II [ispășirea universală] – Isus Hristos, Mântuitorul lumii, a murit pentru toți oamenii și pentru fiecare om, așa încât a obținut, pentru ei toți, prin moartea Sa pe cruce, răscumpărarea și iertarea păcatelor; totuși niciunul nu se bucură de această iertare decât credinciosul, conform cu Evanghelia după Ioan 3:16 și 1 Ioan 2:2.

Comentarii la articolul II

* în context iudaic Mântuitorul lumii înseamnă că nu există vreo categorie de oameni la care să poată fi restricționată jertfa lui Hristos.

* nicăieri în Ioan 3:16 sau în vreun alt loc nu se spune că a murit pentru fiecare om, ci dimpotrivă se arată că a murit pentru toți care cred.

* cum a răscumpărat Hristos niște oameni care sunt robi. Ce categorie de oameni este aceasta? Robi răscumpărați? Care rămân totdeauna robi și nu aud niciodată că au fost răscumpărați?

* Ioan 3:16 nu spune că doar credinciosul se bucură (are aplicată mântuirea), ci că Hristos a murit pentru ca toți cei ce cred să aibă viață.

* 1 Ioan 2:2 este spus pentru consolare – mă întreb cum putea fi o consolare când a fost scris pentru credincioși. De fapt se face distincție între credincioșii evrei și cei dintre neamuri.

Articolul III [credința mântuitoare] – Omul nu are harul mântuitor prin el însuși, nici energia propriei voințe, în măsura în care, în starea de apostazie și păcat, nu poate prin sine însuși să gândească, să dorească sau să facă, ceva care este cu adevărat bun (cum ar fi să aibă credință); ci are nevoie să fie născut din nou din Dumnezeu în Hristos, prin Duhul Sfânt și să fie înnoit în înclinație, înțelegere și voință așa încât să vrea, să gândească și să facă ceea ce este cu adevarat bun, conform Cuvântului lui Hristos, Ioan 15:5 – despărțiți de Mine nu puteți face nimic.

Comentarii la articolul III

* Dacă harul mântuitor este harul Duhului Sfânt din articolul I iar acesta poate fi respins (articolul IV) înseamnă că harul nu este chiar mântuitor, ci doar încearcă să mântuie. Deci e har mântuitor care nu mântuie.

* 1. Ei recunosc că harul mântuitor duce la credință, numit aici ceva care este cu adevărat bun (cum este credința) – ceea ce este opus arminianismului.

* 2. Dacă harul mântuitor se referă la harul pregătitor atunci avem de-a face cu o a treia categorie de oameni, firești, duhovnicești și cei pregătiți (unde e în Biblie asta?)

* 3. Dacă este har pregătitor atunci nu mai este mântuitor deoarece nu mântuie, ci doar pregătește. Se supraîncarcă expresia pentru a nu arăta slăbiciunea acestei teorii.

Articolul IV [harul rezistibil și ineficient] – Acest har este începutul, continuarea și împlinirea oricărui bine, în măsura în care chiar și omul regenerat, fără acest har pregătitor sau însoțitor, trezitor, consecutiv (care urmează) și co-operativ, nu poate gândi, dori sau face bine, nici să reziste vreunei ispitiri la rău; așadar, toate faptele sau mișcările care ar putea fi produse, trebuie atribuite harului lui Dumnezeu în Hristos. În ce privește felul în care operează acest har, el nu este irezistibil, deodată ce se afirmă despre mulți că s-au împotrivit Duhului Sfânt.

Comentarii la articolul IV

* Se dă har prealabil fără voia lor?! (deci este irezistibil)

* Se dă har pregătitor dar cei mai mulți nu-s pregătiți

* Ce face harul acesta în realitate? În ce stare pune voința omului?

-În stare neutră – deci el va rămâne așa și nu va decide nimic. Va trăi ca un schizofrenic toată viața neoptând pentru ceva anume.

-În stare pozitivă – deci toți vor decide spre bine – așa că toți oamenii vor fi mântuiți.

-În stare negativă – cu tot cu el toți vor decide spre rău, așa că nu a pregătit nimic.

* Toți oamenii rezistă  întotdeauna Duhului Sfânt, nu doar mulți așa cum se afirmă aici. Deci noi afirmăm mai clar depravarea.

* Chiar noi credincioșii rezistăm de multe ori Duhului Sfânt și de aceea El este întristat și stins.

* Mai înainte spuneau că fără har omul nu poate face niciun bine, totuși se pare că poate face cel mai mare bine – acela de a accepta mântuirea! Deci nu poate face un bine mic, dar îl poate face cel mai mare!

* Există două tipuri de har al Duhului – unul exterior manifestat prin predicarea Evangheliei și perceput de minte (ca în Fapte) și unul intern manifestat printr-o operație nemijlocită asupra inimii – care nu poate fi respins pentru că nu e perceput de om.

* Omul administrează orice secundă sau fărâmă de har. Mă întreb unde găsim această teologie în Biblie!

* Citează Ioan 15:5 dar spun că omul poate de fapt face ceea ce este mai important: să administreze orice har i se oferă (nu i se comunică în realitate).

Articolul V [incertitudinea perseverării și păstrarea condiționată] – Cei care sunt încorporați în Hristos, printr-o credință adevărată, și au devenit în acest fel părtași Duhului dătător de viață, au puterea deplină să lupte împotriva lui Satan, păcatului, lumii și proprii firi, și să câștige victoria, fiind bine înțeles că este întotdeauna prin harul asistent (însoțitor) al Duhului Sfânt; și Isus Hristos îi însoțeste prin Duhul Sfânt în toate ispitele, le întinde mâna, și ei sunt păstrați de la [orice] cădere, așa încât nu pot fi înșelați sau smulși din mâna lui Hristos de nici o înșelăciune sau putere a lui Satan, doar dacă sunt gata pentru luptă, doresc ajutorul Lui, și nu sunt inactivi, conform cu Ioan 10:28. Dar dacă ei sunt capabili prin neglijență să renunțe la începuturile vieții lor în Hristos, să se întoarcă din nou la această lume rea, să se întoarcă de la învățăturile sfinte care le-au fost date, să-și piardă conștiința bună și să fie lipsiți de har, acest lucru trebuie hotărât întâi din Sfintele Scripturi înainte ca noi să-l putem învăța cu toată convingerea minții.

Comentarii la articolul V

* Ioan 10:28 este o promisiune necondiționată. Măcar dacă citau alt pasaj!

* Dacă eu am fost reînnoit de ce aș putea dori să nu mai am parte de ajutorul Lui? Înseamnă că n-am fost reînnoit suficient. Au o doctrină bolnavă despre regenerare!

* Dumnezeu își pune toată atotputernicia în joc în funcție de voința și decizia omului. Dacă devine inactiv, neglijent, lipsit de dorință, nepregătit – atunci zeci de ani de lucrare dumnezeiască sunt pierduți.

* Expresia Hristos le întinde mâna este descrierea perfectă a arminianismului. Hristos oferă, stă cu mâna întinsă … dar tu poți refuza. El nu te apucă, ci doar oferă.

Acest articol a fost publicat în doctrinele harului. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Observații la cele 5 teze arminiene

  1. Pingback: Primul răspuns istoric dat celor 5 puncte ale arminienilor | Baptiști Reformați

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s