O schițare expozitivă a Efeseni 4:17-34

Conduita stricată, de la deșertăciune la desfrânare – 4:17-19 (patru elemente):

 1. Concepțiile păgâne:  „să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor”.
 2. Cauzele proxime ale depravării
  • Întunecimea sufletească – „având mintea întunecată”.
  • Înstrăinarea spirituală – „fiind străini de viața lui Dumnezeu”.
 3. Cauzele primare ale depravării
  • Ignoranța intelectului: „din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor lor”.
  • Insensibilitatea inimii: „din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor lor”.
 4.  Conduita pervertită
  • Afecțiuni nesimțitoare:  „ei și-au pierdut orice pic de simțire”.
  • Acțiuni necurate (două faze).
    • Consacrarea: „s-au dedat la desfrânare”.
    • Comiterea: „săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție”.

    

Conduita sfântă, de la dezbrăcarea omului vechi la dragostea omului nou – 4:20-32 – 5:1-2 (două părți):

I. Esența conduitei sfinte.

 1. Principiul convertirii: „Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos”
 2. Primirea convertirii (două părți).
  •  însușirea ascultătoare şi directă: „dacă, cel puţin, L-ați ascultat”.
  • învățarea autentică şi delegată: „şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi”.
 3.  Părțile convertirii (trei elemente).
  • Îndepărtarea decisivă a omului vechi: „cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare”.
  • Înnoirea continuă a minții: „și să vă înnoiți în duhul minții voastre”.
  • Îmbrăcarea deplină a omului nou: „și să vă îmbrăcați în omul cel nou”.
 4.  Pilonul convertirii (regenerarea).
  • Creatorul  chipului: „făcut după chipul lui Dumnezeu”.
  • Caracterul chipului: „de o neprihănire și sfințenie”.
  • Constituirea caracterului: „pe care o dă adevărul”.

II. Exprimările conduitei sfinte (șase exprimări).

1. Comunicarea autentică. Efeseni 4:25 „De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.”

 • interdicția: „lăsați-vă de minciună”.
 • indicația: „fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”.
  • Responsabilii: „fiecare din voi”.
  • Direcția: „să spună aproapelui său”.
  • Motivarea: „pentru că suntem mădulare unii alora”.

2. Controlarea mâniei. Efeseni 4:26-27 „„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi. Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului”.

 • indicarea dublă: „mâniați-vă și nu păcătuiți”.
 • interdicția dublă:
  • să n-apuă soarele peste mânia voastră”.
  • „și să nu dați prilej diavolului”.

3. Conduita altruistă: Efeseni 4:31-32 „Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”

  • interdicția: „orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru”.
  • indicațiile:
   • Iartă! (două faze)
    • Atitudinile iertătoare:  „dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși,
    • Acțiunea iertătoare:
     • măsura iertării: iertându-vă unul pe altul,
     • modelul iertării: cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
   • Iubește!
    • Porunca imitării (pilda lui Dumnezeu): „urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți”.
    • Porunca iubirii (modelul lui Hristos): „Trăiţi în dragoste,  
     • Acțiunile iubirii
      • Dragostea: după cum şi Hristos ne-a iubit
      • Dăruirea: şi S-a dat pe Sine pentru noiț
     •  Acceptarea iubirii: „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.”

4. Câștigul cinstit. Efeseni 4:28 „Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.”

 • interdicția: „cine fura, să nu mai fure”.
 • indicația: „ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun”.
 • implicația: „…ca să aibă ce să dea celui lipsit”.

5. Calitatea limbajului

 • interdicția: „nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură”.
 • indicația: „ci unul bun”.
 • implicațiile:
  • este edificatoare – „pentru zidire”.
  • este necesară: „după cum e nevoie”.
  • este hăruitoare: „că să dea har celor ce-l aud”.
 • importanța: „să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”.
Acest articol a fost publicat în Predici, schiță. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s