Umplerea cu Duhul în teologia GBV

Expresiile umplerii cu Duhul Sfânt

H.L. Heijkoop observă că expresia „umplut de Duh Sfânt” apare de 10 ori în Noul Testament” [1] Pierre Oddon afirmă însă că prima expresie se găsește de opt ori (Luca 1:15,41,67; Fapte 2:4; 4.8,31; 9:17; 13:9). [2] Termenul grecesc „umplut” (gr. πλήθω sau pimplēmi) se găsește doar în pasajele amintite de Pierre Oddon. Cele două pasaje Ef. 5:18 și Fapte 13:52 folosesc un alt termen grecesc (gr. πληρόω) care trebuie încadrat în a doua categorie.

H.L. Heijkoop afirmă că expresia „plin de Duh Sfânt” se găsește de patru ori[3] însă Pierre Oddon observă corect că această expresie se găsește de șapte ori (de cinci ori ca adjectiv Luca 4:1, Fapte 6:3,5; 7:55; 11:24 și de două ori ca verb, Fapte 13:52, Ef. 5.18).[4]

Semnificația umplerii cu Duhul Sfânt

H.L. Heijkoop în cartea Duhul Sfânt, o Persoană Divină afirma despre două feluri de umplere cu Duhul Sfânt care sunt arătat în Scriptură prin cele două expresii amintite adineauri. El remarca că „aceste expresii se aseamănă foarte mult una cu alta și deseori se confundă. Totuși ele nu sunt unul și același lucru”. [5]

Pierre Oddon spune că expresia „umplut de Duh Sfânt” „este aproape totdeauna legată de o mărturie dată cu gura, deseori în condiții de împotrivire; ea pare să fie o putere deosebită pentru o slujbă sau o mărturie anumită”. [6]„Este puterea lui Dumnezeu în mărturie, Duhul coborând peste niște persoane care au o fire păcătoasă”.[7]

La fel H.L. Heijkoop afirmă că „Duhul Sfânt servește lucrării pentru Domnul și spre a da mărturie pentru El.” [8] „Toți ucenicii au fost umpluți cu Duh Sfânt și astfel ei au dat o mărturie atât de puternică, încât în acea zi la numărul ucenicilor s-au adăugat trei mii de suflete.” [9] Într-o altă lucrare întărea această poziție spunând „a fi umplut de Duh este întotdeauna în legătură cu o lucrare pentru Dumnezeu – uneori în adevăr cu o lucrare bine definită și prelungită cum este cazul lui Ioan Botezătorul și al lui Pavel, dar de obicei cu o slujire temporară, cu prorocia și mărturisirea Numelui Lui”. El afirma că Faptele Apostolilor 1:8 arată clar ce înseamnă această umplere: „veți primi putere, când va veni Duhul Sfânt peste voi, și Îmi veți fi martori”.[10]

Pe de altă parte expresia „plin de Duh Sfânt”, susține Pierre Oddon, este o „stare care caracterizează pe unii credincioși, dar pe care toți ar trebui s-o caute”. [11] 

Plinătatea Duhului este „lucrarea liberă și nestânjenită a Duhului Sfânt în cel credincios, dându-i bucuria deplină a lucrurilor cerești sau o pricepere și o putere deosebită pentru o anumită slujire”.[12]

H.L. Heijkoop afirmă că expresia „a fi umplut” (similară cu cea „plin de Duh Sfânt, așa cum e tradusă de Pierre Oddon) „vedem că aici nu este vorba de putere pentru slujbă, ci mai mult pentru o situație de ordin practic. Credinciosul se găsește aici mereu într-o stare în care Duhul Sfânt îi conduce întreaga viață”. [13] Într-o altă lucrare el spunea că această umplere „nu arată o stare trecătoare” ci „arată o stare spirituală a omului – stare în care nimic nu împiedică lucrarea Duhului Sfânt și în care fiecare simțământ, gând, cuvânt și faptă sunt controlate în mod constant de El”. [14]

J.N. Darby: „când El este singurul izvor al gândurilor mele, atunci sunt „plin de Duhul” (Efeseni 5:19). [15] „Când un om este plin de Duhul lui Dumnezeu, care-i dă putere adevărului din inima lui și claritate vederii sale morale”. „Noi ar trebui să fim în stare să-i reducem la tăcere pe toți vrăjmașii, nu prin priceperea, prin inteligența sau prin cunoștințele omenești, ci în puterea Duhului.” [16] „Duhul lui Dumnezeu nu trebuie să fie încătușat de om. Întreaga putere își are izvorul în energia și autoritatea directă a Duhului Sfânt în individ.” [17]

Primirea Duhului diferită umplerea cu Duhul Sfânt

H.L. Heijkoop: „A fi umplut cu Duh Sfânt nu este tot una cu avea Duhul Sfânt.” [18] J.N. Darby spunea de asemenea: „a avea Duhul Sfânt este un lucru; a fi însă plin de Duhul Sfânt este un alt lucru.”[19] 

Într-o altă lucrare H.L. Heijkoop afirma că „aici nu este vorba de locuirea Duhului Sfânt în cei credincioși” deoarece „El locuiește în fiecare credincios, astăzi ca și atunci.” [20]

Repetabilitatea umplerii cu Duhul Sfânt

Această plinătate „poate fi primită sau realizată în clipa în care Duhul vine să-Și facă locuința în cel credincios, dar faptul acesta nu este de ajuns, el se poate reînnoi (Fapte 4:31) și trebuie să se reînnoiască: acesta este în același timp privilegiul și răspunderea creștinului”. [21] „El le va umple cu Hristos, le va umple cu Duhul Său, nu odată pentru totdeauna, nu uneori, ci mereu.” [22]

H.L. Heijkoop spune că „Umplerea cu Duhul Sfânt nu este o stare permanentă, ci mai degrabă o stare temporară”[23] deși într-o altă lucrare afirmă că „a fi umplut de Duh este întotdeauna în legătură cu o lucrare pentru Dumnezeu – uneori în adevăr cu o lucrare bine definită și prelungită cum este cazul lui Ioan Botezătorul și al lui Pavel”. [24]

Maniera umplerii cu Duhul Sfânt

Rugăciunea: Comentând pasajul din Efeseni 5:18 (ce abordează umplerea sfințitoare) H.L. Heijkoop afirmă că „Nu se spune: rugați-vă ca să fiți plini de Duh”, căci aceasta nu depinde de Dumnezeu, ci de noi”. [25] 

Pe de altă parte, într-o altă carte, el afirmă în legătură cu umplerea pentru slujire (Fapte 4) că „în Faptele apostolilor găsim că ei și-au ridicat glasul cu un gând către Dumnezeu și L-au rugat să le dea putere să vorbească despre Numele Său cu îndrăzneală. Ca răspuns la rugăciunea aceasta, ei au fost umpluți cu Duh Sfânt și au vestit cu îndrăzneală Cuvântul lui Dumnezeu.”[26]

Punerea mâinilor: Referindu-se la pasajul din Fapte 9:17 care vorbește despre umplerea pentru slujire H.L. Heijkoop afirmă că „Scriptura însă nu spune că Pavel în acea clipă a fost umplut și tot așa nu spune deloc că prin punerea mâinilor s-ar fi făcut aceasta. În toate celelalte locuri, lucrul acesta nu s-a făcut prin punerea mâinilor”. [27]

Pierre Oddon, comentând pasajul din Ef. 5:18 arăta cum se capătă umplerea cu Duhul Sfânt: „să mărturisim tot ce ne lipsește, să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca niște vase goale: El le va umple cu Hristos, le va umple cu Duhul Său, nu odată pentru totdeauna, nu uneori, ci mereu.” [28] 

H.L. Heijkoop spunea: „fără să folosească mijloace și ajutoare omenești se îndreaptă spre Dumnezeu pentru tot ce au nevoie și se lasă să fie folosiți ei înșiși de Duhul Sfânt – atunci ei vor fi umpluți și slujba lor va da o dovadă evidentă despre lucrul acesta.”[29]

Piedica umplerii cu Duhul Sfânt

Pierre Oddon identifica o piedică în calea plinătății: „Dacă nu gustăm plinătatea aceasta, nu este decât o singură piedică: păcatul.” [30] Pe de altă parte H.L. Heijkoop identifica o altă piedică: „dacă este chiar un singur lucru de-al nostru, Duhul Sfânt nu poate lucra în noi”.[31]

[1] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 5.

[2]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 80.

[3] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 9.
[4]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 80

[5] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 102.

[6]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 80.

[7]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 40.

[8] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 7.

[9] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 5.

[10] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 104.

[11]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 80

[12]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 34.

[13] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 9.

[14] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 103.

[15] J.N. Darby, Culegere de gânduri, (Dillenburg: GBV, 1991), 13.

[16] J.N. Darby, Culegere de gânduri, (Dillenburg: GBV, 1991), 14.

[17] J.N. Darby, Culegere de gânduri, (Dillenburg: GBV, 1991), 123.
[18] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 6.

[19] J.N. Darby, Culegere de gânduri, (Dillenburg: GBV, 1991), 13.

[20] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 104.

[21]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 81.

[22]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 82

[23] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 7.

[24] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 105.

[25]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 82.

[26] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 105.

[27] H.L. Heijkoop, Vindecări prin rugăciune, vorbire în limbi, semne și minuni în lumina Scripturii, (Dillenburg: GBV, 1997), 9.

[28]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 82.

[29] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 106.

[30]Pierre Oddon, Nașterea din nou, Botezul Duhului, Darurile duhovnicești (Dillenburg: GBV, 1990), 83.

[31] H.L. Heijkoop, Duhul Sfânt – o Persoană Divină, (GBV), 108.

Acest articol a fost publicat în pneumatologie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s