Este Dumnezeu nedrept în alegerile Sale? (Romani 9.14-18)

Puteți urmări seria de articole pe Romani 9 cu un singur click pe aceste linkuri

Partea 1 – Cum ați începe voi un discurs despre predestinare? (Romani 9:1-5)

Partea 2 – Perspectiva divină asupra apostaziei lui Israel (Romani 9:6-9)

Partea 3 – Perspectiva lui Dumnezeu asupra apostaziei lui Israel – partea 2 (Romani 9:10-13)

14. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum!

Apostolul aduce două pasaje în discuție care vor lămuri faptul că Dumnezeu nu este nedrept. În primul caz avem de-a face cu poporul Israel iar în al doilea caz cu Faraon și poporul egiptean. În ambele cazuri Dumnezeu avea dreptul să distrugă ambele popoare pentru păcatele și încăpățânarea lor dar Dumnezeu alege să salveze Israelul și să-i distrugă pe egipteni împreună cu Faraon. Arată Dumnezeu nedreptate în acest lucru? Nu, față de Israel a arătat milă iar față de Faraon a arătat dreptate. Israel a primit ce nu merita iar Faraon a primit ce merita.

1. Cuvântul către Moise (Exod 33:19)

Poporul Israel păcătuiește grav prin idolatrie făurind un vițel de aur chiar când Moise se afla pe munte ca să primească Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ascultă pe Moise care mijlocește pentru poporul idolatru și îi iartă. Moise mijlocește și pentru prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului și chiar pentru a vedea personal slava lui Dumnezeu. În acest context Dumnezeu își revelează caracterul față de Moise.

a. Expunerea pasajului – v.15

15. Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.“ 

Nu există nici un motiv pentru care Dumnezeu a păstrat Israelul idolatru în viață. El trebuia să moară datorită idolatriei. Mijlocirea lui Moise nu putea cumpăra viața poporului. Dumnezeu pentru slava Lui are milă de popor și îl cruță.

Acțiunea îndurătoare a lui Dumnezeu se naște din plăcerea lui. Textul arată suficient de clar că mila este dată în funcție de cum îi place lui Dumnezeu. Dacă cineva întreabă: cum îi place lui Dumnezeu să salveze doar pe unii?, noi nu putem răspunde pentru că textul nu ne oferă nimic dincolo de plăcerea lui Dumnezeu.

Acest citat este un argument pentru tot ceea ce Pavel a spus adineauri. Dacă pasajul acesta s-ar referi la slujire, nu la mântuire, el nu ar avea nici un sens. Mijlocirea lui Moise nu viza deloc ca Israel să rămână în slujire, ci ca să-i fie cruțată viața.

b. Explicația pasajului – v.16

16. Aşa dar, nu atîrnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 

Concluzia apostolului Pavel este o dovadă suplimentară a faptului că aici avem de-a face cu mântuire, nu cu slujire. Pavel folosește acest citat nu pentru a explica situația poporului idolatru, deoarece suntem siguri că mulți din cei ale căror vieți au fost cruțat, niciodată nu au fost mântuiți, ci Pavel folosește textul pentru a-și argumenta doctrina cu privire la predestinarea pentru mântuire.

Așadar, Pavel concluzionează că factorul decisiv în mântuire nu este nici voința omului și nici strădaniile acestuia ci mila lui Dumnezeu. Este suficient de clar în Scriptură că aceasta este motivația lui Dumnezeu întotdeauna:

Efeseni 2:4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sînteţi mîntuiţi).

Tit 3:4. Dar, cînd s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, 5. El ne-a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt.

2. Cuvântul către Faraon (Exod 9:16)

a. Expunerea pasajului – v.17

17. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea, şi pentruca Numele Meu să fie vestit în tot pămîntul.“ 

Felul în care apostolul reproduce citatul din Exod este deosebit de important. El nu afirmă așa cum spune Exodul “te-am lăsat”, ci spune “te-am ridicat” pentru a sublinia suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, faptul că Dumnezeu l-a lăsat (Exod 9:16) este același lucru cu faptul că Dumnezeu l-a ridicat în mod indenționat (Romani 9:17). Permisiunea lui Dumnezeu este o hotărâre puternică a lui Dumnezeu care a dus la îndeplinire planurile Sale.

Ridicarea lui Faraon a însemnat nu doar ridicarea lui ca împărat, ci în mod special ridicarea lui ca împărat împotrivitor – împotrivire care a oferit contextul manifestării puterii lui Dumnezeu prin miracolele și plăgile făcute în țara Egiptului prin mâna lui Moise. Acest lucru a făcut ca Numele lui Dumnezeu să fie vestit și cunoscut pe tot pământul. Toate națiunile au auzit de lucrările minunate făcute de Dumnezeu în Egipt.

b. Explicația pasajului – v.18

18. Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea. 

Pavel oferă a doua concluzie și arată că, pe lângă plăcerea lui Dumnezeu (v.15) factorul decisiv în decizia lui Dumnezeu a fost voia Lui (v.18). Această combinație mai este prezentată de Pavel tot într-un context al predestinării: Efeseni 1:5 „ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”.

Răspunsul lui Pavel arată că soarta unui om sau a unui popor ține de suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, de voia și plăcerea Lui, și nicidecum de faptele acelui om. Desigur, toți cei pedepsiți ca Faraon sunt pedepsiți pe drept, însă toți cei iertați prin îndurarea lui Dumnezeu au parte de acest favor datorită milei Sale și nicidecum datorită fapatelor lor bune – pentru că acestea nici nu existau.

Acest articol a fost publicat în comentarii. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s