Decalogul

Decalogul

(1) A fost dat la întemeierea și înnoirea Vechiului Legământ: Sinai, Horeb și Câmpia Moab. Nu a fost dat în alte situații.

Sinai

Exodul 31:18 „Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. „

Exodul 34:28 „Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci. „

Horeb

Deuteronomul 5:1 „Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: „Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate.”

Deuteronomul 5:2 „Domnul, Dumnezeul nostru, a încheiat cu noi un legământ la Horeb.”

Deuteronomul 5:3 „Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici.”

Câmpia Moab

Deuteronomul 1:5 „Dincoace de Iordan, în ţara Moabului, Moise a început să lămurească legea aceasta şi a zis: „

(2) A fost documentul legal sumarizat al legilor pe baza cărora funcționa Vechiul Legământ cu Israel (nici un alt legământ dinainte sau după).

Exodul 19:1 „În luna a treia după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. „

Exodul 19:3 „Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: „Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel: „

Exodul 19:5 „Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; „

(3) A fost un legământ încheiat cu poporul/națiunea Israel (fizic, nu spiritual) nu cu neamurile.

Deuteronomul 5:3 „Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici.”

(4) A fost un legământ mediat de Mosie – lege care, conform lui Hristos, a ținut până la Ioan – premergătorul lui Hristos.

Luca 16:16 „Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.”

(5) Semnul legământului a fost Sabatul. Acest semn nu a existat în legămintele anterioare (Noe, Avram) și nici înainte de ele.

Exodul 31:16-17 „Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’” „

(6) Scopul legii a fost să aducă convingere de păcat și să îndrume spre Hristos – împlinirea Legii. Odată ajunși la destinație – îndrumătorul își pierde funcția aceasta.

Romani 3:20 „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. „

Galateni 3:24 „Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. „

(7) Decalogul era așezat în „chivotul legământului” arătându-se suficient de clar legătură directă cu legământul în care erau evreii.

Deuteronomul 31:9 „Moise a scris legea aceasta şi a încredinţat-o preoţilor, fiii lui Levi, care duceau chivotul legământului Domnului, şi tuturor bătrânilor lui Israel. „

(8) Principii regăsite în Decalog au fost valabile și existente ÎNAINTE de Decalog; ele se găsesc și în alte coduri de legi înainte de scrierea decalogului.

Romani 2:14-15 „Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege, şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se dezvinovăţesc între ele. „

(9) Domnul Isus a adus înțelegerea principiilor legii la un cu totul alt nivel. Această lege a lui Hristos ne arată substratul poruncilor lui Dumnezeu și ea a fost explicată suficient de Hristos și apostolii Săi.

Matei 5:21-22 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’ Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.”

Acest articol a fost publicat în Lege. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s