Sabatul și rânduielile adunării

Sabatul în Noul Testament comparat cu alte rânduieli ale Bisericii

Orice rânduială a Noului Testament, fie că este vorba de botez, Cina Domnului sau punerea mâinilor, are cele trei componente: este poruncit, este practicat și este explicat. Voi lua câteva exemple pentru a demonstra acest principiu.

I. RÂNDUIALA BOTEZULUI

(1) PORUNCA

Domnul Isus:

“Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” Matei‬ ‭28:19‬ ‭

Apostolii:

“„Pocăiţi-vă ”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Faptele‬ ‭2:38‬ ‭

(2) PRACTICAREA:

Domnul Isus:

“Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.” Matei‬ ‭3:13‬

Biserica primară:

“Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”Faptele ‬2:41‬ ‭

Apostolii:

“Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta.”

Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toţi ai lui.”
‭‭Faptele Apostolilor‬ ‭16:31, 33‬ ‭

(3) PEDAGOGIA

Pavel, apostolul neamurilor:

“Nu știţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viaţă nouă.” Romani‬ ‭6:3-4‬ ‭

Petru, apostolul evreilor:

“Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,” ‭‭1 Petru‬ ‭3:21‬ ‭

(4) PĂCATUL

Pe vremea lui Ioan:

“Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?” Luca‬ ‭3:7‬

Pe vremea apostolilor:

“Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaius, pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu.” ‭‭1 Corinteni‬ ‭1:13-15‬ ‭

II. CINA DOMNULUI

(1) PORUNCA

Domnul Isus:

“Apoi a luat pâine și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”” Luca‬ ‭22:19‬ ‭

Apostolii:

“Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta.”
‭‭1 Corinteni‬ ‭11:28‬ ‭

(2) PRACTICA

Domnul Isus:

“Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”” Matei‬ ‭26:26‬ ‭

Biserica primară:

“Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.” Faptele‬ ‭2:42‬ ‭

Apostolii:

“După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat.” Faptele‬ ‭20:11‬ ‭

(3) PEDAGOGIA:

“Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta și beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până va veni El. ‭‭1 Corinteni‬ ‭11:26‬ ‭

(4) PĂCATUL:

“De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului.” 1 Corinteni‬ ‭11:27‬ ‭

III. PUNEREA MÂINILOR

PORUNCA:

“Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora; pe tine însuţi păzește-te curat.” 1 Timotei‬ ‭5:22‬ ‭

PRACTICA:

“Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.” Faptele‬ ‭13:2-3‬ ‭

“Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. ‭‭1 Timotei‬ ‭4:14‬ ‭

PEDAGOGIA:

“învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor și despre judecata veșnică.” Evrei‬ ‭6:2‬ ‭

PĂCATUL:

“Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora; pe tine însuţi păzește-te curat.” 1 Timotei‬ ‭5:22‬ ‭

IV. CONDUCEREA PRIN PREZBITERI

PRACTICA:

Biserica primară:

“Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.” Faptele ‬ ‭15:4‬ ‭

Bisericile plantate:

“Au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.” Faptele ‭14:23‬ ‭

PORUNCA:

“Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: ‭‭Tit‬ ‭1:5‬ ‭

PEDAGOGIA:

“Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învăţătura pe care o dau altora.” 1 Timotei‬ ‭5:17‬ ‭

PERICOLUL:

“Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora; pe tine însuţi păzește-te curat.” 1 Timotei‬ ‭5:22‬ ‭

V. SABATUL

Ce informații biblice avem în cazul Sabatului ca rânduială în Noul Testament pentru Biserica din Noul Legământ?

Nu este PORUNCIT de Hristos sau apostoli

• Nu-l găsim poruncit de Hristos

• Nu-l găsim poruncit de apostoli

Nu este PRACTICAT de biserică

• Nu-l găsim practicat la Ierusalim

• Nu-l găsim practicat în alte biserici

• Il găsim respectat de evrei în sinagogi

Nu este EXPUSĂ învățătura despre Sabat

• în nici o epistolă nu se explică învățătura despre sabat pentru neamuri

• Singurul loc unde se explică sabatul se arată sensul spiritual al mântuirii (Evrei 3)

Nu există precizat nici un PĂCAT sau pericol legat de ziua Sabatului

Nu avem nici o PEDEAPSĂ sau avertizare în legătură cu călcarea Sabatului

Nu avem nici o PROMISIUNE în legătură cu ținerea Sabatului

Acest articol a fost publicat în Lege. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s