Articole reformate

Doctrinele Harului în cuvintele fraților

Doctrina harului nu duce la păcat

17 Motive pentru care Doctrinele Harului sunt vitale

C.H. Spurgeon – predici pe TULIP

Primul răspuns istoric dat celor 5 puncte ale arminienilor

Observații la cele 5 teze arminiene

Arminianismul, mama tuturor ereziilor 

Totala depravare

Putregaiul din inima omului

Orbirea minții omenești, Jean Calvin

În ce a constat păcatul lui Adam, Jean Calvin

Ce este depravarea totală, în concepția lui Calvin

Doctrina depravării totale (studiu)

Calvin despre depravarea omului

Alege astăzi! Martin Luther

Puterea voinței libere! Luther

Romani 1 și 2 – Soarta veșnică a celor ce NU AUD Evanghelia

Este important să știm ce se întâmplă cu cei ce n-aud Evanghelia

Fapte 10 – Acceptă Dumnezeu necredincioșii pe baza faptelor?

Necredincioșii nu pot face fapte bune

ÎL CAUTĂ OAMENII PE DUMNEZEU? FAPTE 17

Despre voința liberă (J.N. Darby)

Trei stări ale voinței omului

Ce nu poate face omul cu voința liberă?

Alegerea necondiționată

Cum ați începe voi un discurs despre predestinare? (Romani 9:1-5)

Perspectiva divină asupra apostaziei lui Israel (Romani 9:6-9)

Perspectiva lui Dumnezeu asupra apostaziei lui Israel – partea 2 (Romani 9:10-13)

Este Dumnezeu nedrept în alegerile Sale? (Romani 9.14-18)

Este alegerea lui Dumnezeu compatibilă cu judecata? (Romani 9.19-29)

Predestinarea (Efeseni 1)

Nu există altceva decât dublă predestinare

Problema copiilor nemântuiți

O explicație la Romani 9 (J.N. Darby)

Apariția răului în univers

Copiii merg în cer

Apologia Harului Suveran

Efeseni 1 – Noi și voi

Fapte 13:48 – Credința garantată în predestinare

Perfecțiunea lucrării de mântuire

Este compatibil plânsul cu predestinarea?

Preștiință și predestinare

PREDESTINAREA TUTUROR LUCRURILOR (MĂRTURISIREA BAPTISTĂ 1689)

Predestinarea și DORINȚA lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți

Romani 9 – salvare sau slujire?

“Făcute pentru pieire” – ROMANI 9

„Pe Esau L-am urât“

AUGUSTIN, TRATATUL DESPRE PREDESTINARE, CAP.4

DUMNEZEUL CARE ARE ÎNDURARE DE TOȚI – ROMANI 11:32

Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți

Rânduirea la credință

Asimetria Predestinării

Se schimbă Dumnezeu?

Dumnezeu voiește ca niciunul să nu piară (2 Petru 3)

La ce te ajută să crezi în suveranitatea lui Dumnezeu – în faptul că El controlează toate lucrurile?

Suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor

Suveranitatea lui Dumnezeu asupra lui Satan

Ispășirea particulară

Sensul termenului „lume”

Calvin despre 1 Timotei 2:4-5

Harul care aduce mântuire pentru toți – Calvin

Calvin despre ispășirea păcatelor întregii lumi (1 Ioan 2:2)

cine sunt toți oamenii din 1 Timotei 2?

Este posibil să fi înțeles noi greșit Ioan 3:16?

Jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi

Eficiența morții lui Hristos (2 COR. 5:14-15)

CINE SUNT TOȚI ȘI TUTUROR DIN ISAIA 53:6

Calvin despre împăcarea cu Dumnezeu în 2 Corinteni 5

Ioan 3:16

Harul irezistibil

John Owen ne ajută să înțelegem corect harul irezistibil

Găselnița: harul prealabil (trei perspective)

Despre harul pregătitor

Caracteristici ale Harului Irezistibil

Tuturor celor ce L-au primit

HARUL CARE ADUCE MÂNTUIRE PENTRU TOȚI OAMENII – TIT 2

Credința ca dar al lui Dumnezeu

NIMENI NU POATE VENI LA MINE DACĂ NU-L ATRAGE TATĂL

Harul irezistibil & Chemarea externă (video)

Păstrarea sfinților în har

Abuzul Scripturii în doctrina pierderii mântuirii (video + text)

Păstrare și perseverare în har

Tit 1:1 – Siguranța mântuirii

Coloseni 1:21-23 nu susține pierderea mântuirii

Pierderea credinței și/sau pierderea mântuirii

Expresiile „pierderea mântuirii” și „pierderea credinței”

Contextul din Ioan 15 vorbește despre tăierea Israelului

Cheia de interpretare a lui Ioan 15

Ioan 15 – Erori de interpretare

Dovezi peste dovezi că 2 Petru 2 nu vorbește despre pierderea mântuirii

Evrei 2:1 nu poate vorbi despre pierderea mântuirii

Evrei 10:39 – Aceia care se piers

1 PETRU 4:17-18 – Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu

2 PETRU 1:9 – A uita de curățirea vechilor păcate

2 Petru 2:1, 15, 20 și pierderea mântuirii

Ce este păcatul cu voia

CE ESTE PĂCATUL CU VOIA?

Lupta lui John Bunyan cu „păcatul de neiertat”

Noi nu suntem din aceia care dau înapoi

Pierderea credinței în 1 Timotei

Ghid rapid și simplu pentru a dovedi că mântuirea se poate pierde

DESPRE MÂNTUIRE

Nu, Hristos nu se naşte în inima nimănui!

Controversa Nonlordship Salvation

Perspective asupra mântuirii

De ce Petru se pocăieşte şi Iuda nu?

Mântuirea nu este o tranzacție religioasă ci este, prin definiție, o „scăpare”. 

Dumnezeu nu lucrează cot la cot cu noi!

Întrebări cruciale despre credință

DESPRE BISERICĂ

Istoria baptiștilor proveniți din puritani

Accente evanghelice în teologia lui Clement

Autopsia bisericilor protestante din România (sau de ce nu mai suntem protestanți)

Presupusa unitate a Bisericii din secolele II – III

Pericolul fatal al neglijării copiilor în educare biblică – C.H. Spurgeon

Rădăcinile puritane ale baptiştilor

De ce sunt tolerate derapajele în biserică?

Ce au pierdut baptiștii în Mărturisirea de la Londra cu privire la disciplina bisericească

De unde această avalanșă de imoralitate între tinerii din adunările evanghelice??

Ce cred despre părinții bisericii și concilii?

Închinare

Închinarea cu ajutorul substanțelor chimice

Cum arătau slujbele bisericii primare?

Ineficiența muzicii în lucrarea cu copiii – Spurgeon

Spurgeon despre rolul muzicii

Un model de liturghie pentru bisericile baptiste reformate

Închinarea duhovnicească prin muzică

O CRITICĂ CONSTRUCTIVĂ A MUZICII CONTEMPORANE

Lucrarea cu tinerii

CRIZA ACUTĂ PERPETUATĂ DE LUCRĂRILE CU TINERII ȘI COPIII

Conducerea Bisericii

Conducerea biblică a bisericii

Prin cine își conduce Hristos biserica?

CLARIFICĂRI DESPRE CONDUCEREA BISERICII

1 CLEMENT DESPRE CONDUCEREA BISERICII

Mărturisiri de credință

Biserica are nevoi de mărturisiri de credință

Botezul & Cina Domnului

Catehismul botezului – Jean Calvin

Este biblic botezul pe baza legământului?

Necesitatea catehizării ca pas preliminar botezului

Botezul spre iertarea păcatelor

DE CE SĂ TE BOTEZI DUPĂ MULȚI ANI DISTANȚĂ DE LA REGENERARE

 

 

SABAT & LEGE

Sabatul și rânduielile adunării

Sabatul în Vechiul și Noul Testament

Decalogul

Adevăratul Sabat

Cum a împlinit Hristos Legea și Profeții

Proprietățile Noului Legământ

A schimbat împăratul Constantin Sabatul în Duminică?

SCHIȚĂ pentru Evrei 4 – Promisiunea intrării în odihna Lui

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT

Lucrarea unică a apostolilor și profeților

Lucrări mai mari decât ale lui Hristos

Botezul cu foc

 

Botezul & Umplerea Duhului

Cincizecimea, botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi

Rugăciunea și punerea mâinilor pentru botezul cu Duhul Sfânt

Umplerea cu Duhul Sfânt

Umplerea cu Duhul în teologia GBV

De ce botezul Duhului este ulterior nașterii din nou în cartea Fapte?

Botezul Duhului Sfânt

Botezul cu Duhul Sfânt în cartea Fapte

Lămuriri despre Fapte 1 și 2

O prezentare a Fapte 2

Rugăciunea pentru Duhul Sfânt – Luca 11s

Diferențe dintre Botezul și Umplerea cu Duhul

Cincizecimea, un eveniment unic și irepetabil

CONVINGERILE BAPTIȘTILOR DESPRE BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT ȘI CONTINUITATEA DARURILOR MIRACULOASE

lucrarea Duhului în cartea Fapte (analiza expresiilor)

Darurile Duhului

De ce te vei ruga mai puțin dacă părăsești mișcarea carismatică?

Mai sunt active darurile miraculoase?

Încetarea darului vorbirii în limbi

Declarație pneumatologică despre vorbirea în limbi

Stăruința după vorbirea în limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt

Mai este valabilă glosolalia de la Cincizecime?

Scurtă declarație despre prorocii și proroci

Distorsionări ale vorbirii în limbi

Încetarea darurilor revelatoare (1 Corinteni 13)

CANON

Opinia lui Hristos despre Scripturile Vechiului Testament  

Formarea Canonului Noului Testament

O perspectivă reformată asupra Canonului

O critică a perspectivei catolice/ortodoxe asupra canonului

Necesitatea formării Canonului Noului Testament

Cartea evrei în Canon